Lantanaieg

Eus Wikipedia

Ur yezh papouek eus skourr yezhoù papouek ar reter eo al latanaieg (latanai) komzet gant tro-dro da 300 den (1990) e Bougainville.