Patrom:User vi-4

Eus Wikipedia
vi-4
Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.