Patrom:User tl-2

Eus Wikipedia
tl-2
Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa panggitnang antas.