Patrom:User ne-4

Eus Wikipedia
ne-4
यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी सरह ज्ञान राख्नुहुन्छ।