Nagoviseg

Eus Wikipedia

Ur yezh papouek eus skourr yezhoù papouek ar reter eo an nagoviseg (nagovisi pe sibbe) komzet gant tro-dro da 5 000 den (1975) e Bougainville.